Processing time

Does anyone know why the i-130 processing time in cali go back ? Last month i saw on march but this mont i saw that on february ?

Bạn ơi cho mình hỏi là diện cri đã xử lý tới đâu rồi mình không biết làm sao coi. Nen thấy bạn người việt nên hỏi. Mình nộp hồ sơ 8 Tây tháng 10 năm 2020 tới nay im ru luôn

My case is on September 26th , 2019. I haven’t received any responses from uscis . Still pending

Mine is September 23rd


Vào đây để xem nè chị

Hồ sơ chị ở trung tâm nào ?

1 Like

I was wondering the same!!

O chỗ gì mà chị không hiểu. Viết tắt là TX

Chị vô mà trong đó đễ tiếng anh không chi không hiểu

Người ta xét tới ngày 14/8/2020 rồi đó chị , của chị tháng 10 nếu ko có gi thay đổi chắc 2 3 tháng nưa là tới rồi

Chi cảm ơn em nhiều lắm nha không biết tiếng thật là khổ

Cưng qua đó là ở chỗ nào vậy. Chồng chị ở Seattle. Có gì liên lạc không. Sao này qua đó có gì chị em giúp đỡ nhau.

E ở philadelphia chị

Chắc là xa lắm chị không cho đó rồi. Không sao có gì không biết chị lên hỏi cưng. Chúc cưng mai mắn